Sunday, January 17, 2010

diff note

"... kerana kau... sudah biasa semua perkara jatuh ke ribamu. Kau sudah biasa lari daripada masalah. Kau sudah berasa senang menyalahkan yang lain. Kau sudah terbiasa segalanya tersedia selesa, mudah, dan sempurna mengikut kepentinganmu. Masa ini ialah masa penentuan tahap mana kesabaranmu yang hampir tak pernah dipupuk itu. Kau takkan boleh lari daripada perkara ini...".

2 comments:

Anonymous said...

Sorry for my post .Where i can watch more info about?

zahirah ardy said...

info of...?